eBook

Förnimmelser: En Fenomenologisk Analys Av Herman Bangs Författarskap by Axel Lindén

PDF: 1740 kb | ePUB: 1417 kb
Förnimmelser: En Fenomenologisk Analys Av Herman Bangs Författarskap
Author: Axel Lindén
eBook Title: Förnimmelser: En Fenomenologisk Analys Av Herman Bangs Författarskap
Category: Literature & Fiction
Rating: 4.5
Votes: 525
Formats: PDF, FB2, EPUB, DJVU
ISBN: 9172472057
ISBN13: 978-9172472051
Publisher: Ellerströms Förlag (2009)
Language: Swedish
Subcategory: Foreign Language Fiction
Herman Bang (1857-1912) är en av Danmarks mer välk­ända författare. Som titeln antyder handlar denna avhand­ling inte bara om författaren Bang eller om forskningen om honom. Istället står förnimmelser i Bangs texter, utifrån den franske fenomenologen Maurice Merleau-Pontys filosofi be­träffande kropp och perception, i fokus. Helt i linje med fenomenologins grundare Edmund Husserls uppmaning att gå till sakerna själva, inleds denna bok med en analys av en novell av Herman Bang, snarare än av ett metod­kapitel. Förnimmelsebegreppet utvecklas sedan i denna ana­lys på två nivåer, dels utifrån enskilda sinnesförnimmelser i Bangs författarskap, dels utifrån själva analysen som en för­nimmelse av författarskapet. Ytterligare analyser görs sedan av bland annat romanerna Haabløse Slægter (1880) och Stuk (1887). Avslutningsvis behandlas fenomenologins dialektiska och dialogiska karaktär utifrån en kritisk synvinkel och litteraturens effekt betonas, snarare än dess innehåll.

Förnimmelser: En Fenomenologisk Analys Av Herman Bangs Författarskap by Axel Lindén download link

iBOOKread.com
© All right reserved. 2015-2018
Feedback
eBooks are provided for reference only